Početna » Sistemi za klađenje » Fibonacci sistem za klađenje

Fibonacci sistem za klađenje

Jedan od osnovnih kladioničarskih sistema, koji Vama kao početniku pruža mogućnost da nauči- te kako da upravljate svojim budžetom i pruža Vam izvesnu sigurnost.

To je sistem zasnovan na pozitivnoj progresiji, koji za veličinu uloga koristi prvih 8 cifara Fibona- cijevog niza (1,2,3,5,8,13,21,34). Ovaj sistem podnosi 8 uzastopnih promašaja nakon čega se vraća na početak. Svaki broj niza predstavlja jednu stepenicu. Funkcioniše tako da kada gubite penjete se jednu stepenicu, a kada dobijate vraćate se dve stepenice. Na taj način pokrivate gubitke dve prethodne stepenice.

Sa ovim sistemom mala je mogućnost velikih gubitaka, ali je i mala zarada.

Postoji varijanta ovog sistema gde se umesto vraćanja dve stepenice unazad vraćate samo jed- nu, tako dobijate šansu za veću zaradu (sporije se spuštate ka početnom ulogu), ali je i rizik zna- tno veći.

Prednosti i mane ovog sistema

Prednosti:

Ulog Vam brzo ne raste.

Jednostavan je za primenu.

Uči Vas kako da rukujete svojim bankroll -om, tj. Budžetom za klađenje.

Mane:

U slučaju većeg gubitničkog niza – očekuje Vas veliki finansijski gubitak.

Ostavite odgovor